قسط بندی مهریه وقتی که مرد هیچ مال و درآمدی نداشته باشد چگونه است ؟
ماهان

قسط بندی مهریه وقتی که مرد هیچ مال و درآمدی نداشته باشد چگونه است ؟

2 هفته پیش
میخواستم بدونم اگر مهریه عندالمطالبه باشد و مرد بیکار باشد و درخواست اعسار بدهد، تقسیط مهریه به چه صورت است؟ وقتی مرد هیچ منبع درآمدی ندارد و هیچ مالی ندارد چگونه قسط بندی می شود؟
1 پاسخ 1 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان
وکیل پایه یک دادگستری
در چنین شرایطی اگر اعسار هم پذیرفته بشود، مرد موظف است بخشی از مهریه را نقدا بدهد و الباقی را با اقساط کمتر پرداخت کند. بیکاری توجیهی برای عدم پرداخت محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است صرفا باعث کمتر شدن اقساط پرداخت شود.
1397-09-03 18:00:00
مشاهده رزومه وکیل ثبت درخواست اختصاصی
پاسخ به نظر
loading...