واقعه طلاق بعد از اذن دادگاه با تعیین تمام حق و حقوق مالی زوجه ، ثبت شد.
بعد از گذشت یک سال ، هنوز زوجه اقدام به گرفتن اجرائیه مهریه و نفقه ننموده است.
با توجه به ثبوت اعسار زوج ، و تعیین اقساط بصورت...

واقعه طلاق بعد از اذن دادگاه با تعیین تمام حق و حقوق مالی زوجه ، ثبت شد. بعد از گذشت یک سال ، هنوز زوجه اقدام به گرفتن اجرائیه مهریه و نفقه ننموده است. با توجه به ثبوت اعسار زوج ، و تعیین اقساط بصورت هر ۱۲ ماه یک سکه ، اگر بعد از گذشت چند سال ، زوجه اقدام به گرفتن اجرائیه مهریه کند زوج مکلف به پرداخت یک جای سکه های سال های گذشته است یا بایستی از همان تاریخ اجرائیه ، سالی یک سکه به زوجه پرداخت کند؟

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 46 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...