یه دادنامه برام اومد متوجه نمیشم 
دادگستری کل استان گیلان 
هود ۱۱.۰۳۶۱۲ 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فومن تصمیم نهایی شماره ۰۶۲۵ اوده، ۱۲۰۰۲۲۲۴۱۰ خواهان الای مصادق علیزاده حاج محله فرزند قدیر به نشانی اور گوراب پی ملسکام منزل پدری خوانده عانه فرحناز جایی گشت رودخالی قررلد محمد به نشانی او گوراب س - س للان جنب مسجد خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج به نام خدا دادگاه با توجه به جسم محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان فضایی انشا رأی می نماید 
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای صادق علیزاده حلاج محله فرزند قدیر بطرفست جانم فرحناز چایک گشت رودحانی فرزند محمد به اخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی در رابطه ی زوجیت با خوانده به شرح مندرج در دادحواسب او آنچه که در جلسه دادرسی مذکور است بدین توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده را در تاریخ 
۱۳۹۵/۱۰/۹ 
به علقه زوجیب خود در آورده که علیرغم گذشت تقریبا چند سال از تاریخ وقوع عقد که صرفا مدت سه ماه با یکدیگر زندگی مشترک داشته و البانی آنرا به دلایل مت گفته جدای از یکیگر زندگی می کنیم بنابراین به لحاظ اختلافات شدیدی که با همسرش دارد از دادگاه درخواست طلاق دارد. ما التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه ی زوج دائم فی ما بین طرفین پرونده به دلالت بوکی عصدق سند نکاحیه شماره ۴۵۰۲ تنظیمی در دفتر خانه رسمی ثبت ازدواج شماره ۲۳۳ فومن 
ضم دادخواست محرر. نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند، هر وقت که بخواهد همسرش را طلاق بدهد دادگاه در راستای جلوگیری از افتراق و جدایی در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب 
۱۳۹۱/۱۲/۱ 
فرار ارجاع امر به داوری صادره که اساسنامه اقدامات داوران نیز به جست وجود اختلافات شدید فی عا بی زوجین منتهی به جه نگردیده و قادر به مصرف کردن 
زوج از خواسته اش نشده اند. علی ایحال به شرح مذکور چونکه دادگاه در خصوص سارش توفیقی نداشته و طرفین حاضر به اسازی می باشد در اجرای ماده ۲۹ قانون فوق الذکر در حمام حقوق مالی زوجه وارد که زوجه به شرح جلسه دادرسی عورت ۱۴۰۰/۸/۲ 
اظهار داشته چونکه کلیه حقوق عالی اش را به زوج بذل کرده و حق بدل را نیر از خود سلب و ساقط نموده و همجسب ا مریه نیر در ید زوجه می باشد و ادعای در این خصوم ندارد و فرزند مشترک نیز ندارند و النهایه با درخواست زوج دایر بر طی نیز مواقشت دارد و مخالفتی ندارد بنابراین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مواجه با تکلیفی نمی باشد به شرحی که بیان 
گردید نظر به مراتب مذکور و اظهارات خوانده به شرح مذکور دادگاه با ملاحظة جمیع محتویات پرونده و به لحاظ فراهم بودن الوحدات قانونی و لحاظ قاعده فقهی ( الطلاق بید من احد الاة او مواد قانونی ۹۸ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ -۳۱-۳۲ ۳۵-۳۹ قانون حمایت اط خانواده مصوب 
۱۳۹۱/۱۲/۱ 
و مواد ۱۹۸۱ ۳۳۱ 
۱۱۳۳-۱۱۴۸- ۱۱۴۹ ۱۱۵۱۱۱۵۰ قانون 
مدنی و مواد ۳۶۷-۳۳۶ ۳۹۷-۳۷۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین با شرایط ذکر شده با قید اینکه نوع طلاق رجعی و عده آن سه طهر است را صادر و اعلام می نماید. مدت اعتبار گواهی عذکور برای تسلیم به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای صادره است فتنا جاری شدن صعه طلاق منوط به اخذ نظریه پزشکی قانونی دایر بر احراز عدم باراری روجه می باشد. رای صادره حضوری روز قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد طرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گیلان و پس از آن ظرف مدت ۲۰ 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فومن 
بهراد براری
یه دادنامه برام اومد متوجه نمیشم دادگستری کل استان گیلان هود ۱۱.۰۳۶۱۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فومن تصمیم نهایی شماره ۰۶۲۵ اوده، ۱۲۰۰۲۲۲۴۱۰ خواهان الای مصادق علیزاده حاج محله فر...
4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
من زوج هستم .که قبل از ازدواجم معتاد بودم و زوجه از اعتیاد من به موادمخدر اطلاع قبلی داشته است و جواب آزمایش قبل از عقد هم مستند وجود دارد حالا زوجه از اعتیاد من شکایت کرده جگونه باید از خودم دفاع کنم
من زوج هستم .که قبل از ازدواجم معتاد بودم و زوجه از اعتیاد من به موادمخدر اطلاع قبلی داشته است و جواب آزمایش قبل از عقد هم مستند وجود دارد حالا زوجه از اعتیاد من شکایت کرده جگونه باید از خودم دفاع کنم
4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
باعرض سلام وخسته نباشید.درتاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸پیامکی ازسامانه ابلاغ دریافت کردم، چند بار ازطریق گوشیم برای بازکردنش که بفهمم چیه موفق نشدم.من هم بیخیال شدم تا اینکه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳یه ابلاغیه دیگه برام آمد وتونستم بازش کنم دیدم مربوط همون قبلی میباشد،که ازطرف دامادم خست که شیش ماهه دخترم رااز خانه اش بیرون کرده،یکبارهم سراغش نیامده،ولی درشهر خودش که با شهرما حدود صدکیلومتر فاصله هست ازدخترم شکایت کرده و قاضی هم حکم تمکیت صادر کرده ،سوال بنده این است که من حتی اگر در همان تاریخ اولین ابلاغیه هم متوجه میشدم نمیتوانستم دخترم را به آن جلسه برسانم چونکه حتی یک روز کامل هم به ما مهلت داده نشده بود و اولین جلسه حضور برای ۱۴۰۰/۰۷/۱۹بوده ،ایا این موضوع میتواند عمدی و تبانی دامادم با منشی دادگاه باشد،با این هدف که دخترم نتواند دروقت مقرر حاضر شود تا ازخود دفاع کند،که فعلا هم همانطور شده،.چگونه میتوانم پارتی بازی احتمالی را ثابت کنم و جلسه دادگاه را به شهر ی که دخترم زندگی میکند انتقال بدهم،باتشکر لطفآ راهنماییم کنید خدا از شما راضی باشد.فرزاد احمدی از کامیاران
باعرض سلام وخسته نباشید.درتاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸پیامکی ازسامانه ابلاغ دریافت کردم، چند بار ازطریق گوشیم برای بازکردنش که بفهمم چیه موفق نشدم.من هم بیخیال شدم تا اینکه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳یه ابلاغیه دیگه برام...
4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
سلام خدمت شما وکلای عزیز بنده زوجه هستم و شکایت نفقه حقوقی علیه زوج کردم که شورا رای محکومیت داده ولی زوج اعتراض داده که پرداختی های زوج کسر نشده و در رای قید نشده و شعبه تجدید نظر وقت نظارت را برای چهار ماه دیگه داده سوال من این بود که ایا با توجه به توضیحات بالا ایا بنده زوجه میتوانم شکایت نفقه حقوقی را الان در این شرایط دوباره مطرح کنم یا صبر کنم تا بعد از مرحله تجدید نظر رای قطعی بشه؟؟؟ چون واقعا به نفقه خودم نیاز دارم ممنون
سلام خدمت شما وکلای عزیز بنده زوجه هستم و شکایت نفقه حقوقی علیه زوج کردم که شورا رای محکومیت داده ولی زوج اعتراض داده که پرداختی های زوج کسر نشده و در رای قید نشده و شعبه تجدید نظر وقت نظارت را برای چ...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 34 بازدید
سلام عذر خواهی میکنم مزاهم شدم یه سوال داشتم اگه زحمت نیست جوابمو بدین مرسی..من حق تمکین زدم واسه خانمم وتمکینم رد شد حالا میخوام خانه اجاره کنم باید به نام خودم باشه تا کارشناس قبول کنه باید توی قولنامه خانه چه متنی بنویسم که خانمم نتونه پول رهن خانه روتوقیف کنه ..باتشکر
سلام عذر خواهی میکنم مزاهم شدم یه سوال داشتم اگه زحمت نیست جوابمو بدین مرسی..من حق تمکین زدم واسه خانمم وتمکینم رد شد حالا میخوام خانه اجاره کنم باید به نام خودم باشه تا کارشناس قبول کنه باید توی قولن...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 22 بازدید
سلام. آقایی با همسرش توافق کرده بود که در برابر طلاق، کلیه مهریه(200سکه) را بذل کند.غافل از اینکه نصف مهریه را بذل کرده وزوج بدون آگاهی امضا کرده .سپس طلاق واقع شده وخانم نسبت به (100سکه بقیه) اجرائیه گرفته است.در واقع سرم کلاه گذاشته .چکارکنم؟
سلام. آقایی با همسرش توافق کرده بود که در برابر طلاق، کلیه مهریه(200سکه) را بذل کند.غافل از اینکه نصف مهریه را بذل کرده وزوج بدون آگاهی امضا کرده .سپس طلاق واقع شده وخانم نسبت به (100سکه بقیه) اجرائیه...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 13 بازدید
سلام.همسرم الان تقریبا ۲۹ماه تو زندانه بابت مهریه و محکوم شد به هفت سکه پیش و هر هشت ماه یک سکه که الان  سه سکه به هفت سکه اضافه شد و باید ده تا بده  که مرتب اعسار میده و رد میشه و نفقه این ۲۹ ماه رو اجرا گذاشتم و محکوم شد به ۳۲ملیون و اعسار دادن که شد ده ملیون اول باقی هرماه یک ملیون چون زندانه نداره که بده و حکم جلب نفقه را هم گذاشتم رو پرونده مهریش الان سوالم اینه چون نفقه نمیده یا مهریه نمیده میتونم طلاق بگیرم؟ یه بار تو زندان خودکشی هم کرد
سلام.همسرم الان تقریبا ۲۹ماه تو زندانه بابت مهریه و محکوم شد به هفت سکه پیش و هر هشت ماه یک سکه که الان سه سکه به هفت سکه اضافه شد و باید ده تا بده که مرتب اعسار میده و رد میشه و نفقه این ۲۹ ماه رو...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 21 بازدید
پدر زن و برادر زنم ریختن تو خونه دعوا و درگیری که خواهر مارو میزنی .بعد تمام مدارکمو سندها رو برداشتن رفتن الان ۱۰ روز میگذره نه مدارکمو میدن نه زنم بر میگرده میتونم ازشون شکایت کنم و درخواست طلاق ولی ندارم مهریه اش و پرداخت کنم
پدر زن و برادر زنم ریختن تو خونه دعوا و درگیری که خواهر مارو میزنی .بعد تمام مدارکمو سندها رو برداشتن رفتن الان ۱۰ روز میگذره نه مدارکمو میدن نه زنم بر میگرده میتونم ازشون شکایت کنم و درخواست طلاق ولی...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 20 بازدید
در پاسخ به(سلام ،من خانمی ۲۶ ساله ام با یه فرزند پسر ۴ ساله ، میخوام از همسرم جدا شم ،اما خیلی میترسم به خاطر پسرم ،تحمل یه ثانیه ناراحتی شو ندارم ، میخوام پیش خودم بمونه و اینکه من طلا هامو فروختم با هاش زمین خریدیم و الان ۴۰۰ میلیون قیمت داره ،همسرم زمین و به من نمیده و به نام ایشون هستش ،من میتونم حقی داشته باشم در مورد زمین) فرزند تا ۷سال با شما اگر به شما خیلی وابسته باشد بعد ۷ سال هم با شما میماند. ضمن این که مهریه خود را مطالبه و نفقه فرزند را نیز مطالبه کنید
در پاسخ به(سلام ،من خانمی ۲۶ ساله ام با یه فرزند پسر ۴ ساله ، میخوام از همسرم جدا شم ،اما خیلی میترسم به خاطر پسرم ،تحمل یه ثانیه ناراحتی شو ندارم ، میخوام پیش خودم بمونه و اینکه من طلا هامو فروختم با...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 12 بازدید
سلام ،من خانمی ۲۶ ساله ام با یه فرزند پسر ۴ ساله ، میخوام از همسرم جدا شم ،اما خیلی میترسم به خاطر پسرم ،تحمل یه ثانیه ناراحتی شو ندارم ، میخوام پیش خودم بمونه و اینکه من طلا هامو فروختم با هاش زمین خریدیم و الان ۴۰۰ میلیون قیمت داره ،همسرم زمین و به من نمیده و به نام ایشون هستش ،من میتونم حقی داشته باشم در مورد زمین
سلام ،من خانمی ۲۶ ساله ام با یه فرزند پسر ۴ ساله ، میخوام از همسرم جدا شم ،اما خیلی میترسم به خاطر پسرم ،تحمل یه ثانیه ناراحتی شو ندارم ، میخوام پیش خودم بمونه و اینکه من طلا هامو فروختم با هاش زمین خ...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
سلام خسته نباشید من زن بیوه هستم هفت ماه پیش رابطه داشتم و الان تقریبا چهار ماه میشه که ازدواج کردم و شوهرم میخواد من و ببره پزشک قانونی مطمعن بشه ک قبلاً رابطه داشتم یا نه آیا این امکان پذیره و مشخص میشه؟
سلام خسته نباشید من زن بیوه هستم هفت ماه پیش رابطه داشتم و الان تقریبا چهار ماه میشه که ازدواج کردم و شوهرم میخواد من و ببره پزشک قانونی مطمعن بشه ک قبلاً رابطه داشتم یا نه آیا این امکان پذیره و مشخص...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 364 بازدید
سلام خسته نباشی ببخشید من یک زن مطلقه هستم و الان یه خواستگار برام اومده و میخواد من و ببره پزشک قانونی و برگه عدم رابطه بگیره و من هم آخرین رابطه مال شش ماه پیش هست آیا در پزشک قانونی مشخص میشه
سلام خسته نباشی ببخشید من یک زن مطلقه هستم و الان یه خواستگار برام اومده و میخواد من و ببره پزشک قانونی و برگه عدم رابطه بگیره و من هم آخرین رابطه مال شش ماه پیش هست آیا در پزشک قانونی مشخص میشه
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 26 بازدید
به فرزندی قبولم کنن چی میشه؟ اون موقع؟ پس‌کسایی که بچه ای رو ازبجگی نگه میدارن و شناسنامه جدید میگیرن چین؟
به فرزندی قبولم کنن چی میشه؟ اون موقع؟ پس‌کسایی که بچه ای رو ازبجگی نگه میدارن و شناسنامه جدید میگیرن چین؟
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 11 بازدید
من ۱۷ سالمه و از ۳ سالگی پیش عمه و شوهر عمم بزرگ شدم و اونا مثل پدر مادرم هستن 
مدرواقعیم ی ادم معتاد سابقه داره که حتی به جرم قتلم افتاده زندان 
حتی تمام همسایه ها و خانواده حاضرن شهادت بدن که توانایی نگه داری منو نداره 
هیچ کاری هم برای انجام نداده و فقط باعث آزار و اذیت من و خانواده شده 
میخواستم شناسناممو عوص کنم اما نشد 
میخواستم بدونم زمانی که ۱۸ سالم بشه 
و شوهر عمه من منو به فرزندی قبول کنه میتونم فامیلی و نام پدر و عوص کنم و فرزند خونه شوهر عمم بشم؟ دیگه اون موقع نیازی نیست ملکی به نامم کنن؟
من ۱۷ سالمه و از ۳ سالگی پیش عمه و شوهر عمم بزرگ شدم و اونا مثل پدر مادرم هستن مدرواقعیم ی ادم معتاد سابقه داره که حتی به جرم قتلم افتاده زندان حتی تمام همسایه ها و خانواده حاضرن شهادت بدن که توانای...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 17 بازدید
سلام من ی دختر ۱۷ ساله هستم که تا چند وقت دیگه ۱۸ سالم میشه 
از ۳ سالگی به دلیل طلاق پدر و مادرم پیش عمه و شوهر عمم بزرگ شدم 
پدرم هیچ کاری برای من انجام نداده هزار تومانم برای من خرج نکرده بجاش همیشه باعث ترس و استرس من شده 
و معتاد هم هست کل خانوادرو اذیت میکنه سابقه دارم هست 
من حتی نمیتونم ی دفترچه بیمه برای خودم بگیرم چون هیچ  وقت نیست و حتی حاضر نیست شناسنامشو بیاره ی کاری برای من انجام بده 
میخاستم بدونم من از نظر قانونی با این شرایط چه کاری میتونم انجام بدم ؟
سلام من ی دختر ۱۷ ساله هستم که تا چند وقت دیگه ۱۸ سالم میشه از ۳ سالگی به دلیل طلاق پدر و مادرم پیش عمه و شوهر عمم بزرگ شدم پدرم هیچ کاری برای من انجام نداده هزار تومانم برای من خرج نکرده بجاش همیشه...
5 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 18 بازدید
سلام و خسته نباشید خدمت وکلای محترم ،بنده زوجه هستم که حدود یک سال پیش زوج بنده را در منزل استیجاری رها کرد که حکم ترک انفاق رو هم دارم بعد ۶ماه از ترک منزل موجر حکم تخلیه گرفت و کلانتری از اجرای احکام برای تخلیه اقدام کرد چون زوج متواری بود و بنده تنها در خانه زندگی میکردم کلانتری وسایل منزل را لیست کرد و بنده در غیاب زوج تحویل گرفتم که نصف وسایل جهیزیه و نصف وسایل برای زوج بود ،حالا زوج برگشته و ادعای وسایلش را دارد ،بنده وسایل را همان طور که تحویل گرفتم نگهشون داشتم الان سوال من اینه که ایا من برای نگهداری از اموال زوج میتونم ازش حق الزحمه بخوام ؟ اگه میشه چجوری اقدام کنم ؟ بی نهایت تشکر از پاسخگوییتون
سلام و خسته نباشید خدمت وکلای محترم ،بنده زوجه هستم که حدود یک سال پیش زوج بنده را در منزل استیجاری رها کرد که حکم ترک انفاق رو هم دارم بعد ۶ماه از ترک منزل موجر حکم تخلیه گرفت و کلانتری از اجرای احکا...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 9 بازدید
با سلام خدمت شما وکلای گرامی ،میخواستم بپرسم اگر زوج درخواست طلاق در خدمات قضایی ثبت کند زوجه چه موقع خبردار میشود؟ ایا وقتی در خدمات قضایی ثبت شد ؟ یا وقتی که از شعبه تعیین شده ابلاغ بیاید به ثنا ؟؟ خیلی ممنونم
با سلام خدمت شما وکلای گرامی ،میخواستم بپرسم اگر زوج درخواست طلاق در خدمات قضایی ثبت کند زوجه چه موقع خبردار میشود؟ ایا وقتی در خدمات قضایی ثبت شد ؟ یا وقتی که از شعبه تعیین شده ابلاغ بیاید به ثنا ؟؟...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
سلام وقت بخیر در محل کار مدیر هستم و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع حراست به محل اتاقم امده و جلوی ارباب رجوع با صدای بلند توهین وتهدید کرده است . مدیرعامل می فرماید اجازه دارد . از لحاظ قانونی بنده می توانم شکایت کنم ؟
سلام وقت بخیر در محل کار مدیر هستم و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع حراست به محل اتاقم امده و جلوی ارباب رجوع با صدای بلند توهین وتهدید کرده است . مدیرعامل می فرماید اجازه دارد . از لحاظ قانونی بنده م...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 22 بازدید
در پاسخ به(با سلام و خسته نباشید خدمت وکلای محترم ،بنده زوجه هستم و چهار سال هست با زوج ازدواج کردم که حدود سه سال بود که زوج متواری بود بنده هم هیچ اقدامی برای مهریه نکردم حالا که پیدا شده دادخواست طلاق داده بنده بعد از عروسی مقداری طلا داشتم که زوج فروخته است حالا که زوج قصد طلاق بنده را دارد).شما علاوه بر مهریه میتوانید نفقه این سه سال را دریافت کنید اگر ناشزه نشده باشید و اگر فاکتور طلا ها را دارید میتوانید پس بگیرید
در پاسخ به(با سلام و خسته نباشید خدمت وکلای محترم ،بنده زوجه هستم و چهار سال هست با زوج ازدواج کردم که حدود سه سال بود که زوج متواری بود بنده هم هیچ اقدامی برای مهریه نکردم حالا که پیدا شده دادخواست ط...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
با سلام و خسته نباشید خدمت وکلای محترم ،بنده زوجه هستم و چهار سال هست با زوج ازدواج کردم که حدود سه سال بود که زوج متواری بود بنده هم هیچ اقدامی برای مهریه نکردم حالا که پیدا شده دادخواست طلاق داده بنده بعد از عروسی مقداری طلا داشتم که زوج فروخته است حالا که زوج قصد طلاق بنده را دارد ایا میتوانم در این پرونده طلاق از جانب زوج همراه مهریه  ان طلاهایی که پدرم برایم خریداری کرده و ایشون از من گرفته و فروخته ولی من هنوز فاکتور طلاها را دارم از زوج درخواست کنم ؟؟؟ ممنونم
با سلام و خسته نباشید خدمت وکلای محترم ،بنده زوجه هستم و چهار سال هست با زوج ازدواج کردم که حدود سه سال بود که زوج متواری بود بنده هم هیچ اقدامی برای مهریه نکردم حالا که پیدا شده دادخواست طلاق داده بن...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 17 بازدید
در پاسخ به (سلام من ازبرادرم میخوام شکایت کنم چون اذیتمون میکنه چکارکنم خسته شدیم دیگه) به دفتر خدمات قضایی برید و شکایت خود را ثبت کنید
در پاسخ به (سلام من ازبرادرم میخوام شکایت کنم چون اذیتمون میکنه چکارکنم خسته شدیم دیگه) به دفتر خدمات قضایی برید و شکایت خود را ثبت کنید
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام من ازبرادرم میخوام شکایت کنم چون اذیتمون میکنه چکارکنم خسته شدیم دیگه
سلام من ازبرادرم میخوام شکایت کنم چون اذیتمون میکنه چکارکنم خسته شدیم دیگه
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 18 بازدید
با عرض سلام و خسته نباشید و مغذرت بخاطر اتلاف وقت گرانبهای وکلا ،اقای کیایی ایا موقتا معاف میشوم یا کلا ؟ ممنونم
با عرض سلام و خسته نباشید و مغذرت بخاطر اتلاف وقت گرانبهای وکلا ،اقای کیایی ایا موقتا معاف میشوم یا کلا ؟ ممنونم
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 21 بازدید
با داشتن حق طلاق از سمت زن
میتونه ادعا کنه چون حق طلاق یعنی داشتن وکالت از مرد برای طلاق زن
پس درخواست در واقع از سمت مرد هست و‌حق تنصیف اجرا کنه؟
با داشتن حق طلاق از سمت زن میتونه ادعا کنه چون حق طلاق یعنی داشتن وکالت از مرد برای طلاق زن پس درخواست در واقع از سمت مرد هست و‌حق تنصیف اجرا کنه؟
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 22 بازدید
سلام.خونه ای که توش ساکن هستیم  به نام مادرشوهرم و ماشینمون به نام پدرشوهرم هست.
میتونم به عنوان پیش پرداخت مهریه بخوام و بقیه پیش پرداخت رو سکه بگیرم؟
مهریه ام ۴۱۴ عدد سکه تمام باار آزادی هست.
سلام.خونه ای که توش ساکن هستیم به نام مادرشوهرم و ماشینمون به نام پدرشوهرم هست. میتونم به عنوان پیش پرداخت مهریه بخوام و بقیه پیش پرداخت رو سکه بگیرم؟ مهریه ام ۴۱۴ عدد سکه تمام باار آزادی هست.
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
سلام.خونه ای که توش ساکن هستیم  به نام مادرشوهرم و ماشینمون به نام پدرشوهرم هست.
میتونم به عنوان پیش پرداخت مهریه بخوام و بقیه پیش پرداخت رو سکه بگیرم؟
مهریه ام ۴۱۴ عدد سکه تمام باار آزادی هست.
سلام.خونه ای که توش ساکن هستیم به نام مادرشوهرم و ماشینمون به نام پدرشوهرم هست. میتونم به عنوان پیش پرداخت مهریه بخوام و بقیه پیش پرداخت رو سکه بگیرم؟ مهریه ام ۴۱۴ عدد سکه تمام باار آزادی هست.
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
سلام میشه تله تمکین رو توضیح بدید برا زوجه چگونه میشود آن را اجرا کرد،  
دوم اینکه آیا بعد از محکوم شدن به عدم تمکین و ناشزه شدن همین که اضهار نامه رسمی برا بازگشت بدهم از نشوز خارج میشوم یا باید حتما  دادخواست برای خارج شدن از حالت نشوز به دادگاه بدهم، چون من اضهار نامه داده ام ولی زوج جوابی به ان نداده اند
سلام میشه تله تمکین رو توضیح بدید برا زوجه چگونه میشود آن را اجرا کرد، دوم اینکه آیا بعد از محکوم شدن به عدم تمکین و ناشزه شدن همین که اضهار نامه رسمی برا بازگشت بدهم از نشوز خارج میشوم یا باید حتما...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 389 بازدید
با سلام و احترام
برای تنظیم وکالت در دفتر خانه ،،یک نسخه وکالت تأیید شده حق طلاق بصورت چک نویس نیاز دارم که از نظر قاضی کامل باشد،که به دفتر خانه نشان بدهم و از روی آن وکالت را تنظیم بکنند،که هیچ زمانی نیاز به حضور شوهر وجود نداشته باشد، قاضی هم بر اساس آن وکالت کار طلاق را با سرعت انجام دهد،
فقط میخواستم آیتم های دقیق آن را بفرمائید که بر اساس آن در دفتر خانه وکالت تنظیم کنم  
با سپاس فراوان
با سلام و احترام برای تنظیم وکالت در دفتر خانه ،،یک نسخه وکالت تأیید شده حق طلاق بصورت چک نویس نیاز دارم که از نظر قاضی کامل باشد،که به دفتر خانه نشان بدهم و از روی آن وکالت را تنظیم بکنند،که هیچ زمان...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
سلام ببخشید خانم ملک زاده من متوجه نشدم یعنی هیچ تفاوتی وجود نداره بین اینکه خانم درخواست اجرا کند یا اقا درخواست طلاق کند باید در هر صورت ۳/۵درصد هزینه دادرسی ۳۰۰ سکه در هر حالت باید پرداخته بشه؟؟؟؟ ممنونم از پاسخگوییتون
سلام ببخشید خانم ملک زاده من متوجه نشدم یعنی هیچ تفاوتی وجود نداره بین اینکه خانم درخواست اجرا کند یا اقا درخواست طلاق کند باید در هر صورت ۳/۵درصد هزینه دادرسی ۳۰۰ سکه در هر حالت باید پرداخته بشه؟؟؟؟...
5 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 22 بازدید
سلام ببخشید  اگه شخص باکره نباشد نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند در دادگاه؟
سلام ببخشید اگه شخص باکره نباشد نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند در دادگاه؟
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 12 بازدید
سلام ببخشید من شوهرم معتاده دست بزن هم داره چند روز پیش سر اینکه بهش گفتم باید بریم آزمایش بدی دعوامون شد و کتکم زد گوشیه موبایلش ضبط تماس داره من متوجه شدم که پشت گوشی به رفیقش میگه که سیگاری که همون حشیش میشه بکشن و یادش رفته بود پاکش کنه الان من میتونم تو دادگا ثابت کنم که معتاده؟
و ازش جدا شم؟
سلام ببخشید من شوهرم معتاده دست بزن هم داره چند روز پیش سر اینکه بهش گفتم باید بریم آزمایش بدی دعوامون شد و کتکم زد گوشیه موبایلش ضبط تماس داره من متوجه شدم که پشت گوشی به رفیقش میگه که سیگاری که همون...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
با سلام خواهر من شوهر بسیار بداخلاق روانی و هرچی بگم‌کم‌گفتم داره. از طرفی دو سال پیش برای مهریه شکایت کرد و تا مرحله پرداخت رسید و اون طرف باعجز التماس کاری کرد خواهرم درخواست پس بگیره. حالا چند وقتیه دوباره اخلاقش غیرقابل تحمل شده. ۱بچه هم دارن. الان هم ۱خونه دارن ک چون کارمند بانک هست در رهن بانک. ایا خواهرم برای مهریه میتونه اقدام کنه از خونه مهرشو بگیره؟یعنی خونه بفروشن بدهی بانک بدن و مابقی ب عنوان مهریه برداره؟
با سلام خواهر من شوهر بسیار بداخلاق روانی و هرچی بگم‌کم‌گفتم داره. از طرفی دو سال پیش برای مهریه شکایت کرد و تا مرحله پرداخت رسید و اون طرف باعجز التماس کاری کرد خواهرم درخواست پس بگیره. حالا چند وقتی...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
در پاسخ به(سلام شوهرم مدارک منو برداشته و نمیده چطور باید برا المثنی اقدام کنم وقتی هیچ مدرکی و کپی ندارم) شما به اداره مربوطه بروید و درخواست المثنی کنید.ضمن اینکه اگر حق حبس دارید(باکره)هستید از حق حبس استفاده کنید تا تمکین زوج رد شود و نتواند ازدواج مجدد بگیرد و دادخواست نفقه دهید .اگر هم حق حبس ندارید هنگامی که زوج دادخواست تمکین دادن از تله تمکین استفاده کنید.ضمن این که مطالبه مهریه کنید
در پاسخ به(سلام شوهرم مدارک منو برداشته و نمیده چطور باید برا المثنی اقدام کنم وقتی هیچ مدرکی و کپی ندارم) شما به اداره مربوطه بروید و درخواست المثنی کنید.ضمن اینکه اگر حق حبس دارید(باکره)هستید از حق...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
در پاسخ به(با سلام من یک سال هست که محکوم به عدم تمکین شده و ناشزه محسوب شده‌ام، حال زوج دادخواست طلاق کرده ومن بعد از آن دادخواست اضهار نامه ای رسمی دادم برا بازگشت به منزل که جواب ندادن و رفتم منزل مرا به منزل هم راه ندادن وصورت جلسه کردم من خواستم این حکم نشوز باطل شود که مستحق تنصیف اموال شوم، و بعد از ارسال اضهار نامه که جواب ندادن از آن تاریخ درخواست نفقه کرده ام، ایا الان نفقه تعلق میگیرد؟ و اگر. زوج بیان کند که بعد از دادخواست زوجه اضهار نامه بازگشت زده که تنصیف شامل حال او شود این ادعای او مورد قبول دادگاه هست؟ من چطور میتوانم حکم نشوز را باطل کنم که از مزایای آن زوج نتواند استفاده کند؟) شما همین که اظهار نامه تمایل به تمکین داده اید و صورت جلسه کلانتری دارید از حالت نشوز خارج شده اید و نفقه و ... به شما تعلق میگیرد ولی از این به بعد اگر زوج مجدد دادخواست تمکین دادند شما از تله تمکین استفاده کنید و هیچ وقت به عقیده من ناشزه نمیشود
در پاسخ به(با سلام من یک سال هست که محکوم به عدم تمکین شده و ناشزه محسوب شده‌ام، حال زوج دادخواست طلاق کرده ومن بعد از آن دادخواست اضهار نامه ای رسمی دادم برا بازگشت به منزل که جواب ندادن و رفتم منزل...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
در پاسخ به(سلام من بعد عقدم یه برگه امضا کردم که توش نوشته شده بود اگر خلاف شرع ،عرف و قانونی انجام بدم مهریه ام به یک سکه تبدیل شود میخام بدونم چقد این برگه ارزش داره تو قانون و اصلا چ کار هایی کنم م) خدمت شما عرض شود هیچ چیز نمیتواند مهریه شما را ضایع کند حتی اگر خلاف شرع .عرف.و قانون انجام دهید. مگر اینکه ببخشید.شما میتوانید بدون اجازه کسی چه پدر و مادر و شوهر هرجایی که میخواهید زندگی کنید و مهریه دریافت کنید . شما اگر باکره باشید میتوانید از حق حبس استفاده کنید و از شوهر خود تمکین عام و خاص نکنید حتی سال به سال شوهر خود را نبینید و نفقه هم هر ماه دریافت کنید به همین جهت دادخواست نفقه مطرح تا طبق نظر کارشناس به شما نفقه تعلق گیرد و اگر زوج نپردازد حتی یک ماه به حبس تا دو سال محکوم میگردد.ضمن اینکه به عقیده بنده اون برگه عادی نمیتواند مهریه را ازبین ببرد ولی سعی کنید دیگر برگه عادی هم امضا و اثر انگشت نکنید
در پاسخ به(سلام من بعد عقدم یه برگه امضا کردم که توش نوشته شده بود اگر خلاف شرع ،عرف و قانونی انجام بدم مهریه ام به یک سکه تبدیل شود میخام بدونم چقد این برگه ارزش داره تو قانون و اصلا چ کار هایی کنم م...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
در پاسخ به(سلام من چند ماهه که عقد کردم و شوهرم قبل عقد به من گفت که هم خونه داره و هم ماشین هم اینکه کار داشت مغازه داشت و کار می‌کرد ولی الان به مشکل خوردیم سر اینکه متوجه شدم که مصرف میکنه و قبول نمیکنه که ترک کنه و کتک میزنه فحاشی میکنه خیلی اذیتم میکنه الان من میتونم هم طلاقمو بگیرم هم مهریه؟) شما ابتدا مطالبه مهریه کنید.دوم اگر حق حبس دارید(باکره هستید) دادخواست نفقه دهید اینجا طبق قانون زوج باید به شما نفقه دهد حتی اگر تمکین نکنید و دادخواست تمکین زوج رد میشود به خاطر حق حبس و اگر حق حبس ندارید و زوج دادخواست تمکین دادن از تله تمکین استفاده نماید یعنی زوج زمانی که منزل و اثاث مستقل تهیه کردن و شما محکوم به تمکین شده اید به اجرای احکام بروید و تقاضای مامور کنید برای بازگشت به منزل زوج و بعد از چند روز منزل را مجدد ترک و زوج باید از صفر دادخواست تمکین دهد و شما هیچ گاه به نظر من ناشزه نمیشوید.ضمن اینکه اگر زوج یکی از شروط ۱۲گانه عقد را رعایت نکند به راحتی میتوانید طلاق بگیرید اگر هم رعایت کند انقدر باید با مهریه و نفقه و تله تمکین فشار بیاورید تا ناچار به توافق مد نظرتان گردد
در پاسخ به(سلام من چند ماهه که عقد کردم و شوهرم قبل عقد به من گفت که هم خونه داره و هم ماشین هم اینکه کار داشت مغازه داشت و کار می‌کرد ولی الان به مشکل خوردیم سر اینکه متوجه شدم که مصرف میکنه و قبول ن...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید


loading...