با سلام همسر یکی ازاشنایان در خارج ایران زندکی می کند در ان جا از شوهرش جدا شده است وشوهرش درایران پرونده طلاق داده است ووکیل همسرش دادخواست نفقه داده است ایا زنی که درخارج است مستحق نفقه است

با سلام همسر یکی ازاشنایان در خارج ایران زندکی می کند در ان جا از شوهرش جدا شده است وشوهرش درایران پرونده طلاق داده است ووکیل همسرش دادخواست نفقه داده است ایا زنی که درخارج است مستحق نفقه است

2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 13 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...