با سلام
اینجانب ۱دانگ از۶دانگ مشاع ملکی(۴طبقه تک واحدی) را طی چکی بابت طلب از طریق اجراییات اداره ثبت توقیف و سند تک برگ به نام خودم زدم.دو واحداز تمام ملک توسط مالک اولیه بصورت قولنامه به شخصی فروخته...

با سلام اینجانب ۱دانگ از۶دانگ مشاع ملکی(۴طبقه تک واحدی) را طی چکی بابت طلب از طریق اجراییات اداره ثبت توقیف و سند تک برگ به نام خودم زدم.دو واحداز تمام ملک توسط مالک اولیه بصورت قولنامه به شخصی فروخته و تمام آن یکسال بعد به شخص دیگری فروخته شده.شخص دوم چندین بار طرح دعوی نمود و پس از آنکه موفق نشد بعنوان فروش مال غیر شکایت فروشنده را نمود و به رد مال و سه سال حبس محکوم کرده.حالا بعد از گذشت ۵ سال از این رای که قطعی هم شده یک بار علیه من بعنوان توقیف عملیات اجرایی طرح دعوی نمود که رای قاضی این بود که چون تکلیف خواهان در رای قبلی مشخص شده و ثمن و مبیع در یک نفر جمع نمیشود حقی بر ملک ندارد.اما دوباره با عنوان ابطال سند علیه بنده طرح دعوی نموده و رای به ابطال گرفته.با این وجود من باید چکار کنم.لایحه ای هم به تجدید نظر فرستادم هنوز جواب نیامده.مالک اولی هم ورود ثالث کرده و به این رای اعتراض کرده

3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالابوالفضل فاضلی
ابوالفضل فاضلی

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام شما فعلا باید منتظر پاسخ دادگاه تجدید نظر بمونید اگر حکم به نفع شما صادر شد دادخواست فروش مال مشاعی را مطرح کنید تا دادگاه خانه را از طریق مزایده بفروشد و مبلغ سهم هر کس را به حسابش واریز کند

1401-04-14 23:35:01
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...