تشکر از شما من ۲۷حکم پیامک شدو دیدم ۱۲روزپس از دیدن اعمال نیشود یاخیر
چه مدرکی باید آماده کنم

تشکر از شما من ۲۷حکم پیامک شدو دیدم ۱۲روزپس از دیدن اعمال نیشود یاخیر چه مدرکی باید آماده کنم

2 ماه پیش
1 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالفرید الدین اسماعیلی
فرید الدین اسماعیلی

وکیل پایه یک دادگستریمتاسفانه پرسش بسیار گنگ بیان شده و به این شکل امکان پاسخگویی وجود ندارد.

1401-05-29 04:28:19
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...