باسلام. بنده از شخصی شکایت کردم از این شکایت ۹ماه گذشته. میخواستم ببینم میتونم پیام های واتساپ را با دستور قضایی پیگیری کنم با توجه به اینکه پیام ها از جانب من پاک شده و در گوشیم موجود نیست.

باسلام. بنده از شخصی شکایت کردم از این شکایت ۹ماه گذشته. میخواستم ببینم میتونم پیام های واتساپ را با دستور قضایی پیگیری کنم با توجه به اینکه پیام ها از جانب من پاک شده و در گوشیم موجود نیست.

2 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالفرید الدین اسماعیلی
فرید الدین اسماعیلی

وکیل پایه یک دادگستریاگر پیام ها را دو طرفه پاک نکردید و یا طرف مقابل هم پاک نکرده باشد احتمال آن وجود دارد.
اساسا از آنجا که سرور و مالکیت این برنامه در خارج از ایران قرار دارد دستگاه قضایی و پلیس ایران هیچ دسترسی خاصی به اطلاعات آن ندارند و شرکت های خارجی نیز برابر سیاست های امنیتی و حفظ حریم شخصی کاربران خود، این اطلاعات را در اختیار آنها نخواهند گذاشت.

1401-04-16 00:57:22
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...