برایم پیامک اومده که پرونده به اجذای کیفری واصل شد ازکجا بفهمم که چه سکایتی ازمن شده

برایم پیامک اومده که پرونده به اجذای کیفری واصل شد ازکجا بفهمم که چه سکایتی ازمن شده

2 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 11 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

از طریق سامانه ثنا : http://www.sana.adliran.ir
مهلت تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به یک رأی تمام شده و یا قاضی به اعتراض رسیدگی کرده و رأی جدید صادر شده است.

لذا پرونده جهت اجرای رأی، به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.

با توجه به نوع پرونده و موضوع آن، روش اجرای رأی متفاوت بوده و نیاز به حضور یا عدم حضور اشخاص جهت اجرای حکم، بستگی به موضوع حکم دارد.

1398-11-26 18:08:56
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...