سلام زنی بیست سال پیش با همسرم رابطه نامشروع داشته،که البته من سال 81*83*85 متوجه شدم و همسرم هر سه بار بقرآن قسم خورد و ابراز پشیمانی کرد سه باره  اعتماد کردم.فقط یکبار بیست سال پیش به اون زن گفتم دس...

سلام زنی بیست سال پیش با همسرم رابطه نامشروع داشته،که البته من سال 81*83*85 متوجه شدم و همسرم هر سه بار بقرآن قسم خورد و ابراز پشیمانی کرد سه باره اعتماد کردم.فقط یکبار بیست سال پیش به اون زن گفتم دست از سر همسر من بردار و پاتو از زندگیم بکش بیرون.بدون درگیری وشکایت.تا اینکه زمستان گذشته متوجه ادامه اینارتباط شدم.و بعد از رو در رو کردن با آنهامحل کار،بحالت قهرمنزل پدرم رفتم تا با وجود چهار فرزندطلاق بگیرم.اما همسرم ابراز پشیمانی کرد و گفت اینبار قول مردانه میدم.برگشتم تا حق طلاق و مهریه بده که نداد.من بناچار به اون زن پیام دادم همراه فحشهایی لیاقتش بود .اون از من شکایت کرد.بعدمن ازشون شکایت کردمبا مدرک مکالمات عاشقانه شون،،وپرینت مکالمات دائم وشهادت دوتا از همسایه ها که دیدن اون زن در نبود من وارد یا خارج شده از منزل مون.دیروز بدلیل عدم حضوراون زن در دادگاه بعنوان متهمپرونده،با حکم جلب بردمش دادگاه ولی اوآشنا داشت وزود از بازداشت اومد بیرون و همراه آشناش رفت پیشقاضی.آیا صرف آشنایی ورفاقت قاضی میتونه او را تبرئه کنه یا روند پرونده قانونی طی میشه؟آیا از چه طریقی بفهمم که قاضی تبانی کرده؟

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 24 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...