ایا وثیقه ی را که خانواده متهم برای زندانی میگزارند را میتوانند برای مهریه ضبط کنند

ایا وثیقه ی را که خانواده متهم برای زندانی میگزارند را میتوانند برای مهریه ضبط کنند

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...