درود 
 توضیح که ما سند گرفتیم 
پدرم مقدار 4ساعت آب و  زمین کشاورزی و متعلقاتش رو از فردی قولنامه ایی خرید. چند سال بعد برای گرفتن سندبه  وراث فروشنده نیاز بود و پدرم بهشون مراجعه کرده بود و وراث بابت...

درود توضیح که ما سند گرفتیم پدرم مقدار 4ساعت آب و زمین کشاورزی و متعلقاتش رو از فردی قولنامه ایی خرید. چند سال بعد برای گرفتن سندبه وراث فروشنده نیاز بود و پدرم بهشون مراجعه کرده بود و وراث بابت "انجام وظیفه حقوقی وشرعی" که ملزم به انتقال سند بنام پدرم بودند ، اما درخواست کردند که برای انتقال سند باید از اون زمین ، 300متر زمین بهشون برگردونیم . (انگار برای امضا دادن، گروکشی کردن) پدر ما به خاطر عجله و اجبار واکراه و بدون رضایت برگه ایی دست نویس امضا کرده و در داخلش نوشته 300متر زمین از اون زمین ها رو بدون هیچ عذری بهشون تحویل بده.پدرم فوت شد بعدها ما سند رو غیابی گرفتیم .حالا بعد از 18 سال رفتن دادگاه و میگن بابت اون برگه که پدرم بهشون داده زمین میخوان . و درخواست در دادگاه دادند چکار کنیم چون واقعا شرعا حقی نداشتند فقط هم در شورا اومدن برای تنفیذ و بعدبرای محضر هر چه دنبال آدرشان بودیم پیدا نکردیم در محضر نیامدن و ما غیابی سند گرفتیم پدرم فوت شدن باز هم میگم ما سند زمین رو گرفتیم و بنام ما هست. اما اینا برای اون برگه دادخواست دادند چکار کنیم که در دادگاه حاکم و پیروز بشیم؟ راهنمایی بفرمایید

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 38 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...