با سلام 
بنده زنی هستم که دارای سه فرزند هستم بنده به خاطر ایجاد مزاحمت  همسایه ها در پارکینگ ولیحاد سر و صدا از آنها شاکی شدم که فرزند ده ماهه من به خاطر داد ولی داد از خواب بیدار شده  
ولی آنها به ج...

با سلام بنده زنی هستم که دارای سه فرزند هستم بنده به خاطر ایجاد مزاحمت همسایه ها در پارکینگ ولیحاد سر و صدا از آنها شاکی شدم که فرزند ده ماهه من به خاطر داد ولی داد از خواب بیدار شده ولی آنها به جای تذکر به فرزندانشان وقتی همسر بنده در منزل نبود پدر شیفت شب مشغول به کار بوده زن و شوهر هر دو جلوی منزل بنده آمده ولت لگد زدن به در وفحاشی وتوهین من وفرزندانم را ترسانده اند .ومن سریع به پلیس تماس گرفتم ولی آنها با لگد زدن به در ترس و استرس در فرزند ده ماهه ودختر هفت ساله من انداخته بودند ویک سره گریه می کردند ومن در را لحظه ای باز کرده و گفتم الان پلیس میاد اگر وجود دارید وقتی شوهرم هست به جلوی در خانه بیاید که با حمله کردن زن همسایه وکتک زدن آن بنده به زمین افتادم و کبودی هوایی در دست و بدن بنده به وجود آورده اند بنده بعد از حضور پلیس واقوام بنده به بیمارستان رفتم وپزشم قانونی هم رفته ام همه این ها یک طرف می خوام بندان رعب ووحشتی که در خانه بنده به راه انداخته بودند جریمه دارد.

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 38 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...