سلام و عرض ادب بنده در تاریخ ۲۶/ ۶ /۱۴۰۱ تجدید نظر خواهی برایم ارسال شد که مهلت ده روز به من فرصت داده شد اما تاریخ ده روز روز به خاطر تعطیلی به پایان رسید آیا آن روز تعطیلی هم جزو قوانین حساب میشود ی...

سلام و عرض ادب بنده در تاریخ ۲۶/ ۶ /۱۴۰۱ تجدید نظر خواهی برایم ارسال شد که مهلت ده روز به من فرصت داده شد اما تاریخ ده روز روز به خاطر تعطیلی به پایان رسید آیا آن روز تعطیلی هم جزو قوانین حساب میشود یا اینکه دیگه فرصت جواب دهی ندارم

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 28 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...