باسلام..پیامکی با این مضمون دریافت کردم واسه چیه به نظرتون؟؟؟

دادخواست شماره......ارسالی از طریق سامانه خدمات قضایی به شعبه۱ شورای حل اختلاف شهرستان...ارجاع و باشماره پرونده....و رمز شخصی...ثبت گردید...

باسلام..پیامکی با این مضمون دریافت کردم واسه چیه به نظرتون؟؟؟ دادخواست شماره......ارسالی از طریق سامانه خدمات قضایی به شعبه۱ شورای حل اختلاف شهرستان...ارجاع و باشماره پرونده....و رمز شخصی...ثبت گردید. کسی اگه شکایت کرده باشه مگه نباید بنویسه شکواییه برعلیه شما یا دادخواست برعلیه شما؟؟ ممکنه شخصی که شکایتی ثبت کرده اشتباهی شماره منو وارد کرده؟؟؟

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 51 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...