سلام ۳۸سالمه و۱۴ سال بازنم زندگی کردم فهمیدم از کسی پول گرفته ودر ارتباط بوده ودعوا بین مون شکل گرفت وخانم رفته شاکی شده که موردحمله قرار گرفته چ طوری میشه پرونده

سلام ۳۸سالمه و۱۴ سال بازنم زندگی کردم فهمیدم از کسی پول گرفته ودر ارتباط بوده ودعوا بین مون شکل گرفت وخانم رفته شاکی شده که موردحمله قرار گرفته چ طوری میشه پرونده

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 38 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...