با سلام 
برای اثبات نسب پدر-فرزندی چکار باید انجام داد (برای اخذ شناسنامه از طریق شناسنامه پدر)...آیا سوالاتی در دادگاه میپرسند ؟؟

با سلام برای اثبات نسب پدر-فرزندی چکار باید انجام داد (برای اخذ شناسنامه از طریق شناسنامه پدر)...آیا سوالاتی در دادگاه میپرسند ؟؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 12 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...