باسلام . من اجراییه جهیزیه گرفتم و ۱۰ روز به شوهرم فرصت دادن تا جهازمو پس بده ، اگر در مدت این ۱۰ روز جهازمو پس بده دیگه نیم عشر دولتی و پرداخت نمیکنه؟؟

باسلام . من اجراییه جهیزیه گرفتم و ۱۰ روز به شوهرم فرصت دادن تا جهازمو پس بده ، اگر در مدت این ۱۰ روز جهازمو پس بده دیگه نیم عشر دولتی و پرداخت نمیکنه؟؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 21 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...