بعد ازاینکه مهریه خود رو به  اجراگذاشتم از طریق اداره ثبت و اسناد رسمی ؛اموال شوهرم شناسایی شد ولی بنده به دلیل کرونا دیگر پیگیری نکردم البته به شوهرم هم اعلام شد آیا پرونده من بعد از یکسال بسته شده؟

بعد ازاینکه مهریه خود رو به اجراگذاشتم از طریق اداره ثبت و اسناد رسمی ؛اموال شوهرم شناسایی شد ولی بنده به دلیل کرونا دیگر پیگیری نکردم البته به شوهرم هم اعلام شد آیا پرونده من بعد از یکسال بسته شده؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 18 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...