آقای سعید نیک زاد پرونده شما به شماره 
....... و شماره بایگانی .....
به شعبه1 اجرا-مجتمع بهشتی-تهران واصل شد
 در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد

این پیام برای من‌اومده برای‌گرفتن نوبت باید چیکار‌کن...

آقای سعید نیک زاد پرونده شما به شماره ....... و شماره بایگانی ..... به شعبه1 اجرا-مجتمع بهشتی-تهران واصل شد در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد این پیام برای من‌اومده برای‌گرفتن نوبت باید چیکار‌کنم ؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 13 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...