بنده حدودبیست سال غیرمتوالی استادکارداربست بندبودم وسه سال بیمه بیکاری ودوسال سربازی روی هم رفته بیست وسه سال دارم و۵۳ سالم میتونم بازنشسته بشم باتشکر

بنده حدودبیست سال غیرمتوالی استادکارداربست بندبودم وسه سال بیمه بیکاری ودوسال سربازی روی هم رفته بیست وسه سال دارم و۵۳ سالم میتونم بازنشسته بشم باتشکر

1 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 171 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناساگر ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشید، بدون محدودیت سنی می‌توانید بازنشسته شوید. اگر حداقل ۵۰ سال سن و حداقل ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشید، می‌توانید بازنشسته شوید. اگر حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشید، می‌توانید بازنشسته شوید

1401-12-03 06:26:41

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...