سلام ریس ثبت بدون توجه با اقرار نامه تنظیمی دفترخانه و سوابق ثبتی صرفا با هماهنگی دونفر سند صادر و مهریه خانمی را با دخالت دیگران شکسته وپابمال نموده با طرح شکایت و ارسال مدارکبه دادگاه قاضی نظر ثبت ر...

سلام ریس ثبت بدون توجه با اقرار نامه تنظیمی دفترخانه و سوابق ثبتی صرفا با هماهنگی دونفر سند صادر و مهریه خانمی را با دخالت دیگران شکسته وپابمال نموده با طرح شکایت و ارسال مدارکبه دادگاه قاضی نظر ثبت را بدوت درخواست کتبی سوابق تایید در صورتیکه در جلسه رسیدگی پیشنهاد قاضی ارسال به شورای نظارت بود لاکن در دادنامه سخنی در ابن مقوله نیستامتاسفانه به علت بیماری و درگیری تیرویید سمی اعتراض یک روز دیر شد تکلیف چیست

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 39 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالفرید الدین اسماعیلی
فرید الدین اسماعیلی

وکیل پایه یک دادگستریدادگاه حکمی مبنی بر ارسال به شورای نظارت صادر نمی‌کند، جهت اظهارنظر قطعی بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است.
به منظور دریافت بهترین راهکار ممکن، نسبت به انتخاب یکی از خدمات پیشنهادی اقدام فرمائید.

1402-01-01 04:03:10
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...