باسلام 
آیا امکان مطالبه مهریه از شوهرم را خواهم داشت؟!
مقر (مشخصات کامل خانم)
مقرله(مشخصات کامل آقا)
در این دفترخانه حاضر گردید خانم... بعنوان زوجه و در کمال صحت و سلامت جسم و با اختیار کامل اقرار و...

باسلام آیا امکان مطالبه مهریه از شوهرم را خواهم داشت؟! مقر (مشخصات کامل خانم) مقرله(مشخصات کامل آقا) در این دفترخانه حاضر گردید خانم... بعنوان زوجه و در کمال صحت و سلامت جسم و با اختیار کامل اقرار و اعتراف نمود بر اینکه تمامی مهریه مندرج در عقدنامه نکاحیه شماره.... مورخ .... دفتر ازدواج .... را ابراء نموده است و هیچ گونه طلبی در خصوص مهریه ناشی از نکاحیه همسرش آقای ... با مشخصات فوق الذکر را ندارد و اقرار نمود ذمه زوج در اثر ابراء مهریه به زوجه بری گردیده است و زوجه حق رجوع از ابراء را از خود سلب و ساقط نمود .این ابرا بر اساس استعلام نامه شماره .... مورخ .... دفتر ازواج .... تهران تنظیم گردید. √در ضمن وکالت طلاق با شماره ---- مورخ ---- در این دفتر از سوی زوج برای زوجه تنظیم گردید.

2 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 34 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالشمیم ملاحسینی
شمیم ملاحسینی

وکیل پایه یک دادگسترینیاز به بررسی بیشتر و گفتگوی متقابل دارد تا اظهارنظر دقیق به توان کرد

1402-01-01 04:56:25
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...