سلام اگر زن هر وقت خواست بدون رضایت مرد به خانه پدرش در شهر دیگری به مدت 10 روز برود مرد میتواند شکایت کند به عدم تمکین

سلام اگر زن هر وقت خواست بدون رضایت مرد به خانه پدرش در شهر دیگری به مدت 10 روز برود مرد میتواند شکایت کند به عدم تمکین

5 سال پیش
0 پاسخ 1 نظر 126 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناساگر همچنان در منزل پدرش بماند مرد میتواند دادخواست تمکین بدهد و درصورت برگشت زن بعد از مدت ده روز دادخواست تمکین هم منتفی می شود.

1398-07-10 18:39:03

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...