من از یه آقایی 360000000 ریال طلب دارم یه چک ثبت نشده داده به چگونه میتونم جلبش رو بگیرم

من از یه آقایی 360000000 ریال طلب دارم یه چک ثبت نشده داده به چگونه میتونم جلبش رو بگیرم

1 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 75 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسدادخواست مطالبه وجه چک دهید

1401-11-02 04:26:58

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...