سه ساله عقد کردم و هنوز زیر یه سقف نرفتیم و به مشکل خوردیم ومن مهریمو گذاشتم اجرا و بعد این که مهریمو گذاشتم اجرا توی دو تا دادگاه ( نفقه و نفقه مسکن) اعلام کردم که باکره ام ، و بعد شک کردم به باکره ب...

سه ساله عقد کردم و هنوز زیر یه سقف نرفتیم و به مشکل خوردیم ومن مهریمو گذاشتم اجرا و بعد این که مهریمو گذاشتم اجرا توی دو تا دادگاه ( نفقه و نفقه مسکن) اعلام کردم که باکره ام ، و بعد شک کردم به باکره بودن و نبودن ، رفتیم پیش پزشک زنان گفت ساییدگی سطحی داری و من به نامزدم پیام دادم گفت دکتر گفت ساییدگی داری و نامزد من دادخواست فسخ نکاح زد و گفت کار من نبوده ، آیا میتونه فسخ نکاح بزنه

11 ماه پیش
1 پاسخ 0 نظر 77 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسفسخ نکاح تنها در صورتی که بیماری و عیوب جنسی در شما ظاهر شده باشد قابل پذیرش است و قابل توجه این است که این بیماری مانع رابطه جنسی باید باشد تا پذیرفته شود در این صورت به شما مهریه تعلق نمی گیرد توصیه میشود مهریه خود را اجرا گذارید

1401-11-02 15:03:19

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...