سلام چندماه پیش باجناقام خونه من بودن شب پسریکی از باجناقام پول نقدی که از یکی دستی گرفته بودم رو شب ساعت 3صبح از خونه من دزدید وبرد 95ملیون شب که میخواست بیاد پولو ببره به یکی ازفامیلاش زنگ میزنه میگ...

سلام چندماه پیش باجناقام خونه من بودن شب پسریکی از باجناقام پول نقدی که از یکی دستی گرفته بودم رو شب ساعت 3صبح از خونه من دزدید وبرد 95ملیون شب که میخواست بیاد پولو ببره به یکی ازفامیلاش زنگ میزنه میگه بیا بریم خونه خالم مواد ببریم بااون میاد صبح پسرم میره مدرسه پسرعموی پسرباجناقم به پسرم میگه پول شمارو ما بردیم ازاونجا فهمیدیم اون برده الان دادگاه میگه این همه پول خونت چی کار میکرد باید شاهد بیاری مدرک باشه لطف میکنید اگر من. اهنمایی کنید

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 17 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...