به خانمی حق طلاق یکساله دادم و متن زیر در دفترخونه ثبت شد:((اینجانب ح ف پدر فلان دختر  به شماره ملی ... در کمال صحت نفس و سلامت عقل بموجب این سند اقرار می نمایم که مهریه و صداق و کلیه حقوق حقه و قانون...

به خانمی حق طلاق یکساله دادم و متن زیر در دفترخونه ثبت شد:((اینجانب ح ف پدر فلان دختر به شماره ملی ... در کمال صحت نفس و سلامت عقل بموجب این سند اقرار می نمایم که مهریه و صداق و کلیه حقوق حقه و قانونی اعم از نفقه و نحله واجرت المثل ایام زوجیت و غیره بشرح متن سند مندرج در سند ازدواج فوق الذکر را به آقای (م ح) ابراء نمودم و با ابراء مهریه و صداق و کلیه حقوق حقه و قانونی اعم از نفقه و نحله واجرت المثل ایام زوجیت و غیره دیگر هیچ دینی در ذمه آقای (م ح) نبوده و نیست بنابراین با توجه به مراتب فوق حق هر گونه ادعا و اعتراض آتی را نسبت به مراتب فوق از خود سلب و ساقط نموده و می نمایم ))). ۲_درخواست نفقه کردن، آیا به ایشون نفقه تعلق میگیره؟؟ ( در این ۲ سال بعده این متن ایشون خونه ی پدرش بوده ومن هم عدم تمکین ندادم چون فکر میکردم طلاق میگیرن در یکسال)؟؟

4 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 14 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...