من برای یک اتهام یک سری سوالات و مدارک بعد از رفتن به دادسرا ، توسط آگاهی توی ماه گذشته از من شد
الان برای من چنین پیامی آمده (پرونده شما به شماره فلان و شماره بایگانی فلان به شعبه فلان دادیاری ، ارجا...

من برای یک اتهام یک سری سوالات و مدارک بعد از رفتن به دادسرا ، توسط آگاهی توی ماه گذشته از من شد الان برای من چنین پیامی آمده (پرونده شما به شماره فلان و شماره بایگانی فلان به شعبه فلان دادیاری ، ارجاع شد. الان منظور از این پیام بسته شدن پروندست، چون بلا فاصله بعد از شکایت شاکی وقتی احتمال داده شد که متهم اصلی پسر خود شاکی هست سریع رضایت داد، اما چون پرونده به دادسرا رسیده بود به گفته خود دادستان جنبه عمومی پیدا کرد و قرار به تحقیق شد که از من یک سری تحقیقات شد و یک سری مدارک برای آگاهی بردم و بعد یکماه این پیام دریافت کردم ، الان این به چه معنی میباشد، یعنی پرونده بایگانی و بسته شد؟ آیا الان میتونم ادعای حیثیت بکنم؟

5 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 124 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...