دوسال پیش با 60میلیون قرار داد یک ساله با فردی بستیم مبنی بر اینکه ماهیانه 40درصد سود ماهیانه اش را به ما بدهد علی رغم افزایش چند برابری قیمت نقره سود کمی (مبلغ 7میلیون و 500هزار) دریافت کردیم و بعد ا...

دوسال پیش با 60میلیون قرار داد یک ساله با فردی بستیم مبنی بر اینکه ماهیانه 40درصد سود ماهیانه اش را به ما بدهد علی رغم افزایش چند برابری قیمت نقره سود کمی (مبلغ 7میلیون و 500هزار) دریافت کردیم و بعد از گذشت یک سال از پایان قرارداد هنوز اصل پول خود را دریافت نکردیم و در این مورد شکایت کردیم دادگاه رای قطعی بر اصل پول صادر کرده و سود مشارکت با نظر کارشناس تعیین میشود سوال این است که چطور میتوانم دادگاه را مجاب کنم تا در خواست اعسار را رد کند با توجه به اینکه خوانده جنس در مغازه دارد وماشین و خانه را به نام دیگران کرده

5 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 109 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...