ایا امکان فروش سرقفلی مغازه که ملک توقیف  بابت مهریه می باشد یعد تاریخ توقیف امکان فروش سرقفلی مغلزه وجود دارد؟ چون سرقفلی ها سند ندارد از ثبت توقیف ننموده اند ولی ملک توقیف کردند و در نظریه کاشناس ثب...

ایا امکان فروش سرقفلی مغازه که ملک توقیف بابت مهریه می باشد یعد تاریخ توقیف امکان فروش سرقفلی مغلزه وجود دارد؟ چون سرقفلی ها سند ندارد از ثبت توقیف ننموده اند ولی ملک توقیف کردند و در نظریه کاشناس ثبت در قیمت گذاری که شوهرم خواستهربه ملک و سرقفلی مغازه متعلق به همسر بنده شاره نموده اند ایا ازسرقفلی درصورت فزوش به اطرافیان شوهر به بنده مهریه تعلق میگیرد با این شرایط؟

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 272 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحمد قربانی
محمد قربانی

کارآموز وکالتدرود،امکان فروش سرقفلی وجود دارد،در صورت فروش بعد از تاریخ توقف ملک از جانب شوهر باطل است،اگر سرقفلی به شخص دیگری قبل از توقف انتقال داده شده باشد شما می توانید مهریه خود را از طریق فروش عرصه و اعیان مطالبه کنید

1401-11-23 07:02:13
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
B.m
B.mفروش بعد از تاریخ توقیف ملک انجام شدا بنده به ابطال مبایعه نامه و هم شکایت کیفری فرلر از دین انجام داده ام در کدام رای له نفع بنده صادر می شود؟

1401-12-07 09:33:03

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...