با سلام همسرم زوجه به بنده تهمت زده که با خانمی رابطه داشتم واین رابطه را دختر کوچکم در خانه دیده همچنین ادعا دارن که بنده با زن برادر ایشان رابطه داشتم و هیچگونه مدرکی ندارن جز همان دختر کوچکم چگونه...

با سلام همسرم زوجه به بنده تهمت زده که با خانمی رابطه داشتم واین رابطه را دختر کوچکم در خانه دیده همچنین ادعا دارن که بنده با زن برادر ایشان رابطه داشتم و هیچگونه مدرکی ندارن جز همان دختر کوچکم چگونه میتوانم بیگناهی خود را ثابت کنم

5 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 168 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...