همسرم در جلسه نفقه گفتند که اینجانب زوج ایشان زوحه را تهدید به قتل کردم که نفقه به ایشان تعلق بگیرد چگونه در برابر این ادعا از خود دفاع کنم

همسرم در جلسه نفقه گفتند که اینجانب زوج ایشان زوحه را تهدید به قتل کردم که نفقه به ایشان تعلق بگیرد چگونه در برابر این ادعا از خود دفاع کنم

1 سال پیش
2 پاسخ 2 نظر 119 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمریم السادات پیراسته
مریم السادات پیراسته

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام ایشان باید ادعای خود را برای عدم امکان زندگی مشترک ثابت کنند

1398-06-29 18:30:27
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
میثا کامیاب
میثا کامیاب

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام. نفقه از حقوق مالی زن در عقد نکاح است اما در برابر آن می توان دعوای تمکین را طرح کرد. در صورتی که ادعای همسرتان صحت نداشته باشد علاوه بر طرح دعوای تمکین در جلسه نفقه و طرح آن به صورت جداگانه، مدارکی از حسن رفتار خود را ارایه دهید و از زوجه محترم درخواست کنید در صورتی که مدارکی دال بر تهدید دارد ارائه کند. مدارک حسن رفتار می‌تواند شامل دوستان و آشنایانی که بتوانند شهادت دهند، پیامک های رد و بدل شده و غیره باشد.

1398-06-29 18:51:10
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...