من سال ۹۸دوماه بیشترازوقت پاسپورتم ترکیه ماندم بخاطرنداشتن پول همرام نتونستم جریمه را بپردازم ومامورمنودیپورتم کردویه برگه که خودمم امضاکردموبهم دامداران پاسپورت جدیدگرفتم آیا میتونم ترکیه سفرکنم؟

من سال ۹۸دوماه بیشترازوقت پاسپورتم ترکیه ماندم بخاطرنداشتن پول همرام نتونستم جریمه را بپردازم ومامورمنودیپورتم کردویه برگه که خودمم امضاکردموبهم دامداران پاسپورت جدیدگرفتم آیا میتونم ترکیه سفرکنم؟

4 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...