سلام آسانسور جز مشاغل سخت هست

سلام آسانسور جز مشاغل سخت هست

1 سال پیش
2 پاسخ 0 نظر 126 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام.در لیست مشاغل سخت و زیان آور مصوب وزارت کار و بهداشت، ۱۱۰ شغل قرار می‌گیرند.که می توانید به انها مراجعه نمایید چنانچه خود می پندارید کع جز مشاغل سخت هستید می توانید به اداره کار درخواست دهید پس از ارائه درخواست، کمیته‌ استانی برای بررسی سوابق و شرایط محیط از محل، بازدید می‌کنند. در صورت تایید این کمیته، شغل مورد درخواست در لیست مشاغل سخت قرار می‌گیرد.

1401-12-27 18:09:36

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...