12سال پیش منزلی خریداری به نام زوجه زدم امتیاز خرید مسکن مهر را هم به نام ایشان زدم الان در جلسه نفقه زوجه شرایط گذاشتن که باید خانه جدید و وسایل جدید اجاره کنم با توجه به اینکه اینحانب هنوز در حال پر...

12سال پیش منزلی خریداری به نام زوجه زدم امتیاز خرید مسکن مهر را هم به نام ایشان زدم الان در جلسه نفقه زوجه شرایط گذاشتن که باید خانه جدید و وسایل جدید اجاره کنم با توجه به اینکه اینحانب هنوز در حال پرداخت اقساط منزل میباشم وکارمند هستم و دوفرزند دارم این شرایط برایم مقدور نیست ایا به پرداخت فقه محکوم میشم ایشان اعلام داشتند که متزل خریداری شده با پول بنده متعلق به خودش است وقصد اجاره دادن ان را دارد

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 209 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام
نظر به ماده 1107قانون مدنی،پرداخت نفقه تکلیف زوج بوده و حتی در صورت تمکن و ملائت زوجه،مرد ملزم به پرداخت نفقه متناسب با جایگاه،شان و مزلت زن و خانواده وی می باشد.
اگرچه در دعوای نفقه،علی الاصول اعسار و عدم تمکن مالی مرد،تاثیری در پرداخت نفقه ندارد اما معمولا رویه دادگاه ها بر این است که که در تعیین میزان نفقه،اوضاع مالی زوج را نیز در نظر می گیرند؛لذا از جهت نوع و میزان نفقه وضعیت شغل،درآمد و...شما نیز در نظر گرفته می شود.
پیشنهاد می شود در برابر دعوای نفقه زوجه محترم،دعوای تمکین مطرح نموده و تمامی مدارک،مستندات و شواهد خود را مبنی بر خرید مسکن برای زوجه و انتقال به نام ایشان به همراه دفترچه اقساط به دادگاه تحویل نمایید تا حسن نیتتان در پرداخت نفقه برای دادگاه محرز گردد.
در باب بند آخر،مبنی بر اجاره دادن منزل،طبق ماده22قانون ثبت،ایشان مالک تلقی گردیده و حق هر نوع تصرف مشروع در آن را دارا می باشد.لذا در این بند،پیشنهاد میشود پرداخت اقساط باقی مانده را متوقف نموده و به مالکیت ایشان استناد نمایید تا به عنوان مالک،خود،مسوول پرداخت مابقی اقساط و تتمیم مالکیت باشند.به نظر میرسد با اقامه دعوای تمکین و عدم پرداخت اقساط،نتیجه مطلوب حاصل گردد.
موفق باشید.

1398-06-31 13:43:41
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...