سلام چند شب پیش یکی وارد خانع مان شد و من  پدرم را به اثابت چاقو قرار داد الان پرونده به شعبه کیفری رفته است  پای من نیز چاقو خورد زیر انگشت و چهارده تا بخیع خورد ایا دیه به من تعلق میگیرد واگر میگیرد...

سلام چند شب پیش یکی وارد خانع مان شد و من پدرم را به اثابت چاقو قرار داد الان پرونده به شعبه کیفری رفته است پای من نیز چاقو خورد زیر انگشت و چهارده تا بخیع خورد ایا دیه به من تعلق میگیرد واگر میگیرد چقدر و حکم ان چی میشود؟

10 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 22 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
در صورتی که اثبات شود این جراحت را متهم وارد کرده باشد و پزشک قانونی نیز تایید کند به شما دیه تعلق خواهد گرفت . برای مشخص شدن میزان دیه باید پزشک قانونی مشخص نماید که نوع جراحت به چه نحو می باشد و مجازاتی که قانون برای اشخاصی که ورود به عنف می کنند اگر حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهد شد . حال که عمل ورود به عنف در شب صورت گرفته شده حداکثر مجازات اعمال خواهد شد .

1398-07-04 21:23:31
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...