اگه حق مسکن و حق اشغال و حق مسکن را به زن داده شود در دفتر اسناد رسمی  و عقد تو که توانی آن را ندارد که منع که از رفتن مرد 
مرد میتواند باز حقوق خود را باز پس گیرد

اگه حق مسکن و حق اشغال و حق مسکن را به زن داده شود در دفتر اسناد رسمی و عقد تو که توانی آن را ندارد که منع که از رفتن مرد مرد میتواند باز حقوق خود را باز پس گیرد

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 243 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام
سوال جنابعالی از لحاظ نگارشی ایراد دارد.اما طبق برداشتی کلی،مطابق ماده 1119 قانون مدنی،لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار تعیین منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد؛ در غیر این صورت،چنانچه حق مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد مستقل دیگری به زوجه اختصاص داده شود هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم کرده تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود.در باب اشتغال زوجه محترمه نیز، با انتقال آن ضمن عقد نکاح و بالاتر از آن طبق اصل28قانون اساسی،زوج حق منع اشتغال زوجه را ندارد؛مگر اینکه مطابق ماده1117 قانون مدنی،شغل زوجه،مغایر با حیثیت وی یا زوج و یا خلاف مصالح خانوادگی باشد.این موارد نیز پس از بررسی در دادگاه تعیین تکلیف شده و رویه دادگاه ها نسبی است و موردی تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.
موفق باشید.

1398-07-08 04:10:04
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...