سلام،آیابازنشسته کارگری تامین اجتماعی میتواند مغازه بازکند ازقبیل الکتریکی‌‌‌ .میوه فروشی وغیره آیاحقوق بازنشستگی اش قطع می شود.ازنظرقانون منعی دارد

سلام،آیابازنشسته کارگری تامین اجتماعی میتواند مغازه بازکند ازقبیل الکتریکی‌‌‌ .میوه فروشی وغیره آیاحقوق بازنشستگی اش قطع می شود.ازنظرقانون منعی دارد

1 سال پیش
0 پاسخ 1 نظر 513 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
M
Mباسپاس فراوان

1402-03-01 18:37:06

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...