باسلام
سوالی در خصوص قرارداد های کاری داشتم.اگر با یک نفر توافق کنیم که ساعتی مثلا 60000 تومان به همراه بیمه پرداخت کنیم آیا شخص بعدا میتونه شکایت کنه و مدعی حقوق و مزایا مطابق اداره کار بشه؟

باسلام سوالی در خصوص قرارداد های کاری داشتم.اگر با یک نفر توافق کنیم که ساعتی مثلا 60000 تومان به همراه بیمه پرداخت کنیم آیا شخص بعدا میتونه شکایت کنه و مدعی حقوق و مزایا مطابق اداره کار بشه؟

2 سال پیش
3 پاسخ 3 نظر 29 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالامید کندوجی خطبه سرا
امید کندوجی خطبه سرا

کارآموز وکالتسلام. قواعد کار جنبه حداقلی دارد و امری ست و هرگونه اقدام برخلاف آن باطل است. و اراده طرفین در ان نقش حداقل دارد بجهت برخورد با نظم عمومی. و رعایت حداقل دستمزد هم الزامی ست و توافق بمیزان کتر معتبر نیست و در صورت شکایت هم دستمزد تعینی حداقلی ملاک و کحاسبه خواهد شد.

1398-07-07 21:33:15
مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
امید کندوجی خطبه سرا
امید کندوجی خطبه سرا

کارآموز وکالتسلام. قواعد کار جنبه حداقلی دارد و امری ست و هرگونه اقدام برخلاف آن باطل است. و اراده طرفین در ان نقش حداقل دارد بجهت برخورد با نظم عمومی. و رعایت حداقل دستمزد هم الزامی ست و توافق بمیزان کتر معتبر نیست و در صورت شکایت هم دستمزد تعینی حداقلی ملاک و محاسبه خواهد شد.

1398-07-07 21:35:41
مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
امید کندوجی خطبه سرا
امید کندوجی خطبه سرا

کارآموز وکالتسلام. قواعد کار جنبه حداقلی دارد و امری ست و هرگونه اقدام برخلاف آن باطل است. و اراده طرفین در ان نقش حداقل دارد بجهت برخورد با نظم عمومی. و رعایت حداقل دستمزد هم الزامی ست و توافق بمیزان کتر معتبر نیست و در صورت شکایت هم دستمزد تعینی حداقلی ملاک و محاسبه خواهد شد.

1398-07-07 21:41:14
مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...