باسلام
سوالی در خصوص قرارداد های کاری داشتم.اگر با یک نفر توافق کنیم که ساعتی مثلا 60000 تومان به همراه بیمه پرداخت کنیم آیا شخص بعدا میتونه شکایت کنه و مدعی حقوق و مزایا مطابق اداره کار بشه؟

باسلام سوالی در خصوص قرارداد های کاری داشتم.اگر با یک نفر توافق کنیم که ساعتی مثلا 60000 تومان به همراه بیمه پرداخت کنیم آیا شخص بعدا میتونه شکایت کنه و مدعی حقوق و مزایا مطابق اداره کار بشه؟

5 سال پیش
0 پاسخ 3 نظر 152 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام. قواعد کار جنبه حداقلی دارد و امری ست و هرگونه اقدام برخلاف آن باطل است. و اراده طرفین در ان نقش حداقل دارد بجهت برخورد با نظم عمومی. و رعایت حداقل دستمزد هم الزامی ست و توافق بمیزان کتر معتبر نیست و در صورت شکایت هم دستمزد تعینی حداقلی ملاک و کحاسبه خواهد شد.

1398-07-07 18:03:15

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسسلام. قواعد کار جنبه حداقلی دارد و امری ست و هرگونه اقدام برخلاف آن باطل است. و اراده طرفین در ان نقش حداقل دارد بجهت برخورد با نظم عمومی. و رعایت حداقل دستمزد هم الزامی ست و توافق بمیزان کتر معتبر نیست و در صورت شکایت هم دستمزد تعینی حداقلی ملاک و محاسبه خواهد شد.

1398-07-07 18:05:41

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسسلام. قواعد کار جنبه حداقلی دارد و امری ست و هرگونه اقدام برخلاف آن باطل است. و اراده طرفین در ان نقش حداقل دارد بجهت برخورد با نظم عمومی. و رعایت حداقل دستمزد هم الزامی ست و توافق بمیزان کتر معتبر نیست و در صورت شکایت هم دستمزد تعینی حداقلی ملاک و محاسبه خواهد شد.

1398-07-07 18:11:14

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...