سلام همسر بنده مدتی خانه مستقل نداشته و خرجی درست و متعارف به من نمیدادن الان بعد از مدتی در شهر دیگری غیر از محل سکونت منزل گرفته اند آیا میتوانم شکایت کیفری ترک‌انفاق کنم؟

سلام همسر بنده مدتی خانه مستقل نداشته و خرجی درست و متعارف به من نمیدادن الان بعد از مدتی در شهر دیگری غیر از محل سکونت منزل گرفته اند آیا میتوانم شکایت کیفری ترک‌انفاق کنم؟

5 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 116 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...