من ده سال است ک در سازمان تامین اجتماعی ب صورت قرار دادی کار میکنم اگر من استعفا بدهم راهی هست ک مقرری ماهیانه دریافت کنم و چطور باید این اقدام رو انجام بدم

من ده سال است ک در سازمان تامین اجتماعی ب صورت قرار دادی کار میکنم اگر من استعفا بدهم راهی هست ک مقرری ماهیانه دریافت کنم و چطور باید این اقدام رو انجام بدم

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 150 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام
در صورتی که قرارداد شما مستقیما با خود سازمان باشد،اخذ بیمه،سنوات و سایر مزایا تابع آیین نامه خاص قانون تامین اجتماعی و بعضا قانون استخدام کشوری خواهد بود.اما اگر قرار داد شما با شرکت های تابعه سازمان باشد،مساله شما در حیطه شمول قانون کار است.طبق قانون کار نیز،چون استعفا،منصرف از مصادیق بیکاری است؛لذا،مقرری بیمه بیکاری نیز به شما تعلق نمی گیرد.
اما براساس رأی شماره‌های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری " با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.»،بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت و ابطال می‌شود."،لذا اخذ سنوات به میزان آخرین حقوق و سایر مزایا برای شما محفوظ است.
موفق باشید.

1398-07-10 09:22:00
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...