سلام
آیا برای مهریه مرد را‌میتوانند زندان کرد
آیا طرف چندتاسکه نداده میتواند زن سابقش حکم جلب برا طرف بگیره

سلام آیا برای مهریه مرد را‌میتوانند زندان کرد آیا طرف چندتاسکه نداده میتواند زن سابقش حکم جلب برا طرف بگیره

1 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 146 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام .اگر محکوم به پرداخت شده واقساط تعیین شده واقساط را سرموعد نپرداخته دین حال گردیده است وزن می تواند درخواست جلب نماید

1402-04-10 06:27:51

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...