من زوج هستم.
همسرم هفتاد وهست که خانه راترک کرده است.
ابتداجهیزیه رومستردکرد.سپس درخواست تهیه مسکن بااثاثیه کرد.بعدش هم برای مهریه قرارتامین خواسته گرفت.کارشناس اومدمنزل من روبازدیدکردوتاییدشد.سوال من...

من زوج هستم. همسرم هفتاد وهست که خانه راترک کرده است. ابتداجهیزیه رومستردکرد.سپس درخواست تهیه مسکن بااثاثیه کرد.بعدش هم برای مهریه قرارتامین خواسته گرفت.کارشناس اومدمنزل من روبازدیدکردوتاییدشد.سوال من اینه که :خانمم میتونه اقلام مهریه شامل تلویزیون ویخچال وفرش روقبل ازدادنامه الزام به تمکین،توقیف کنه؟

5 ماه پیش
1 پاسخ 0 نظر 69 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام .خیر اثاث البیت جز مستثنیات دین است

1402-04-17 06:29:02

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...