سلام آیا فرد بازنشسته تامین اجتماعی می تواند در یک شرکت خصوصی به عنوان مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و حق امضا داشته باشد بدون اینکه مستمری بازنشستگی ایشان قطع شود .

سلام آیا فرد بازنشسته تامین اجتماعی می تواند در یک شرکت خصوصی به عنوان مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و حق امضا داشته باشد بدون اینکه مستمری بازنشستگی ایشان قطع شود .

5 ماه پیش
1 پاسخ 0 نظر 303 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسبه موجب تبصره ۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷ چنانچه بیمه شدگانی که بر اساس ماده واحده قانون فوق‎الذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق‌بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از بازنشستگی موضوع ماده واحده مزبور محروم خواهند شد. نظر به اینکه مراد مقنن اشتغال به کار مستمر در یک کارگاه در قبال دریافت حقوق است و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به مواردی که بیمه شدگان بازنشسته به منظور کمک به معیشت خود و خانواده به کار نیمه وقت با دریافت اجرت اشتغال می‎ورزند و اطلاق فرد شاغل تمام وقت حقوق بگیر به اشخاص مزبور و در نتیجه حذف مستمری بازنشستگی آنان موافق هدف و حکم مقنن نیست،

1402-04-25 06:54:45

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...