سلام من راننده ماشین سنگین بودهام ایشان حقوق مرا به موقع پرداخت نمی کند وبارها به او گفتم که با مرخاشگری جوابم را داده واخراجم کرده استو حدودا ۵سال است که با او کار کردم که نه حق شیفت شب ونه بیمه ام ن...

سلام من راننده ماشین سنگین بودهام ایشان حقوق مرا به موقع پرداخت نمی کند وبارها به او گفتم که با مرخاشگری جوابم را داده واخراجم کرده استو حدودا ۵سال است که با او کار کردم که نه حق شیفت شب ونه بیمه ام نداده وحتی روزهای تعطیل هم سر کار رفتیم باید چه کار کنم ممنون

10 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 87 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...