باسلام واحترام ،باتوجه به رای قطعی طلاق قاضی برای همسر سابق ۸ماه یک سکه درنظرگرفتن که قبل از صدوراین رای توقیف یک چهارم حقوق ازطریق ثبت صورت گرفت،درحال حاضرچه اقدامی برای توقیف یک چهارم حقوق زوجه میتو...

باسلام واحترام ،باتوجه به رای قطعی طلاق قاضی برای همسر سابق ۸ماه یک سکه درنظرگرفتن که قبل از صدوراین رای توقیف یک چهارم حقوق ازطریق ثبت صورت گرفت،درحال حاضرچه اقدامی برای توقیف یک چهارم حقوق زوجه میتونم انجام بدم؟؟

10 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 99 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...