با سلام.بنده ۱۸ سال پیش سهم الارث شخصی را که از مادربزرگش به ایشان طی مبایعه نامه و وکالت نامه فروش واگذار شده بود را خریداری نمودم.سهم الارث عبارت است از چند قطعه زمین.با توجه به فوت مادر بزرگ فروشند...

با سلام.بنده ۱۸ سال پیش سهم الارث شخصی را که از مادربزرگش به ایشان طی مبایعه نامه و وکالت نامه فروش واگذار شده بود را خریداری نمودم.سهم الارث عبارت است از چند قطعه زمین.با توجه به فوت مادر بزرگ فروشنده و فوت خود فروشنده اقدام به حصر وراثت نسبت به فروشنده نمودم.در حال حاظر قصد تنظیم دادخواست اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند وراث مادربزرگ فروشنده را دارم.با توجه به اینکه میبایستی تعیین بهای خواسته را مقوم نمایم.ایا مجاز هستم مبلغ بهای خواسته را ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ریال اعلام نمایم یا میبایستی بر اساس ارزش منطقه ای ملک تقویم نمود.در صورتی که طبق مورد اول انجام پذیرد چه عواقبی دارد؟

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 51 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...