سلام برای من ابلاغیه ای با متن با عنایت ب انجام مفاد نیابت اعطائی،پرونده‌ پرونده از آماراین شعبه کسر و ب همراه اوراق جدید التحصیل ب مرجع محترم معطی نیابت اعاده گردد.ینی چی ؟اوراق جدید اتحصیل ینی چی

سلام برای من ابلاغیه ای با متن با عنایت ب انجام مفاد نیابت اعطائی،پرونده‌ پرونده از آماراین شعبه کسر و ب همراه اوراق جدید التحصیل ب مرجع محترم معطی نیابت اعاده گردد.ینی چی ؟اوراق جدید اتحصیل ینی چی

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 67 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...