سلام ، آیا بازنشسته یک شرکت تابع قانون تجارت می تواند ضمن دریافت مستمری بازنشستگی، با قرارداد جدید مدیرعامل همان شرکت غیر دولتی گردد؟

سلام ، آیا بازنشسته یک شرکت تابع قانون تجارت می تواند ضمن دریافت مستمری بازنشستگی، با قرارداد جدید مدیرعامل همان شرکت غیر دولتی گردد؟

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 41 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...