سلام.
حدود ۸سال مدیر داخلی یه کلبنیک بودم
بدون دلیل موجه اخراج شدم.
بدستور کارفرما و مثل بقیه پرسنل قرارداد تک نسخه ای امضا کردم که نزد کارفرما مانده و تاریخ شروع داره اما جای تاریخ خاتمه خالیه.
رای ه...

سلام. حدود ۸سال مدیر داخلی یه کلبنیک بودم بدون دلیل موجه اخراج شدم. بدستور کارفرما و مثل بقیه پرسنل قرارداد تک نسخه ای امضا کردم که نزد کارفرما مانده و تاریخ شروع داره اما جای تاریخ خاتمه خالیه. رای هیات بدوی پرداخت سالی یک ماه سنوات بوده که اعتراض زدم. سوال.... آیا میشه به استناد به تبصره ۲ماده۷ قرارداد دایم تلقی بشه و اخراج غیرقانونی که درخواست بازگشت به کار بدم ؟ آیابازم سنواتم سالی یکماه میشه ؟ از افتتاح مجموعه اونجا بودم تمام کاراشو خودم کردم از جذب نیرو و پزشک و امور اداری وتعاملات باادارات وتبلیغات تاتجهیز و سرویس ونگهداری تجهیزات و تعمیرات احتمالی... جوانیم تواون کلینیک گذشت.

9 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 105 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...